امروز : یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت : 21:47:23
مهلت ارسال فهرست صورت معاملات فصل پاییز تاپایان فروردین 1396تمدیدگردید

سازمان امور مالیاتی کشور

براساس بخش نامه شماره 86/95/200مورخ 1395/11/13سازمان امور مالیاتی کشور,مهلت ارسال فهرست صورت معاملات فصل پاییز تا پایان فروردین 1396تمدید گردید.

سازمان امور مالیاتی کشور

"متن بخشنامه شماره86/95/200مورخ 1395/11/13"

براساس پیشنهاد شماره 200/17710مورخ 4/11/1395سازمان امور مالیاتی کشور وموافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ی 213355مورخ 31/04/1394به شرح ذیل اصلاح میگردد:

"نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص موضوع این آیین نامه برای کلیه فصول سال 1395کماکان مطابق مقررات ودستور العمل های قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود."

همچنین در اجرای تبصره(3)ماده (10)آیین نامه موصوف مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل پاییز سال 1395تا پایان فروردین سال 1396تمدید میگردد.

"سید کمال تقوی نژاد/رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ ارسال : 1395/11/13
        امــروز : 1400 خرداد 23


        آی پی : 3.235.173.155

        تعداد بازدید امروز :       403

        مجموع بازدید :      183676

        بیشترین بازدید 1501 بار در

          تاریخ 1400 فروردین 29

Design & Develop by & Support
Narenji Group

طراحی و برنامه نویسی توسط گروه نارنجی و آساسرا

Copy Right TADACC.IR 2013-2020
ALL RIGHTS RESERVED BY NARENJI GROUP 2013

تراز ارقام دانا : شماره ثبت 26761